Hem

Värmdö, Stavsnäs

Storskogens Vägförening

VÄLKOMMEN TILL STORSKOGENS VÄGFÖRENING

 

Här hittar du information så som t.ex. Årsmötesprotokoll, Stagdar, kontaktuppgifter till styrelsen och även driftstörningar, planerade arbeten m.m. m som gäller våra vägar i området.

 

Vägnätet består av ca 14 km väg, vägnätet består av både asfalterade vägar och grusvägar.

Storskogsvägen är föreningens "huvudväg" med bivägarna Byträskvägen, Solhöjdsvägen, Hölbacken, Kurrebovägen, Tallstigen, Kvarnsjövägen, Kvarnsjöstigen, Bergklacksvägen, Vättestigen, Timmerdalen, Bryggstigen, Bivägen, Barnviksslingan, Bergatrollsvägen, Älvslingan, Vidsjövägen, Krysshamnsvägen, Dalstråket, Ängstigen, Prangen, Myrsvängen och 

Handskviksvägen.

 

 

VAD HÄNDER


 Revisor - Hans Lingkvist

Revisor - Peter Thuman

Suppleang - Eva Lundin

Suppleang - Mårten Granbeck


Valberedning - Annika Atterhall

Valberedning - Anita Elonen

Valberedning - Vakan

Styrelsen

 

Styrelsen arbetar mer eller mindre helt ideelt. Styrelsen består av:

Ordförande  - Ulf Lindgren

Sekreterare - Thomas Nilsson

Kassör - Vakant

Ledarmot - Jan Koltaj

Ledarmot - John Magnusson

Ledarmot - Kristina Paltén

 

Suppleang - Cecilia Gävert

Suppleang - Cathrin Widlund

Suppleang - Eva Persson

Suppleang - Peter Norén


 
 
 
 
 

Kontakta Styrelsen